Adress 1: 225 Broadway Suite 680 New York
Adress 2: 318/3a Trịnh Đình Trọng, Tân Phú, Hồ Chí Minh
Tổng đài miễn cước
1800 6016
Email
contact@websolutions.com.vn

ACID là gì? Tìm hiểu các phiên bản của ACID

ACID là gì? Tìm hiểu các phiên bản của ACID

ACID là gì?

ACID – Atomicity, Consistency, Isolation, Durability – là một thử nghiệm được phát triển bởi Web Standards Project (WaSP), để kiểm tra xem trình duyệt có tuân thủ các tiêu chuẩn web hay không. Các tiêu chuẩn web được phát triển và duy trì bởi World Wide Web Consortium (W3C) được thành lập bởi nhà phát minh www là Tim Berners-Lee. Mục đích của W3C là duy trì phiên bản tiêu chuẩn của các công nghệ web như: HTMLCSS.

Các thuộc tính này là:

Atomicity – Nguyên tử: Trong một giao dịch liên quan đến hai hoặc nhiều phần thông tin rời rạc, tất cả các phần đều được cam kết hoặc không có phần nào có.

Consistency – Kiên định: Giao dịch tạo ra trạng thái dữ liệu mới và hợp lệ hoặc nếu có lỗi xảy ra, sẽ trả lại tất cả dữ liệu về trạng thái trước khi giao dịch được bắt đầu.

Isolation – Cô lập: Một giao dịch đang trong quá trình và chưa được cam kết phải được cách ly với bất kỳ các giao dịch khác.

Durability – Độ bền: Dữ liệu được cam kết được lưu bởi hệ thống để ngay cả trong trường hợp xảy ra lỗi và khởi động lại hệ thống, dữ liệu vẫn có sẵn ở trạng thái chính xác.

Khái niệm ACID được mô tả trong ISO / IEC 10026-1: 1992 Phần 4. Mỗi thuộc tính này có thể được đo theo tiêu chuẩn. Tuy nhiên, trình quản lý giao dịch hoặc màn hình được thiết kế để hiện thực hóa khái niệm ACID. Trong hệ thống phân tán, để đạt được ACID có thể sử dụng cam kết hai pha (2PC), đảm bảo rằng tất cả các trang web liên quan phải cam kết hoàn thành giao dịch hoặc không thực hiện và giao dịch được khôi phục.

Tìm hiểu các phiên bản của ACID

Một số trình duyệt không tuân thủ các tiêu chuẩn web, hiển thị HTML và CSS khác với các trình duyệt tuân thủ các tiêu chuẩn web. Điều này tạo ra một vấn đề cho các nhà phát triển web là website sẽ không hiển thị chính xác trong mỗi trình duyệt và gây khó khăn cho khách truy cập do thiếu khả năng tương thích với trình duyệt mà người dùng đã cài đặt. 

WaSP bắt buộc các nhà phát triển trình duyệt tuân thủ các tiêu chuẩn web bằng cách kiểm tra khả năng tương thích trình duyệt với các tiêu chuẩn web và công bố kết quả. Các xét nghiệm mà WaSP sử dụng là: Acid1, Acid2, Acid3 và Acid4. Các xét nghiệm này chủ yếu kiểm tra các điều sau đây:

  1. Acid1 : tuân thủ HTML 4 và CSS 1
  2. Acid2 : tuân thủ CSS 1 và CSS 2
  3. Acid3 : tuân thủ CSS 2.1 và DOM.
  4. Acid4 : Tuân thủ CSS 3

Tuy nhiên, các bài kiểm tra Acid cũng kiểm tra: Giao thức HTTP, Cấp độ DOM, ECMAScript, Bộ chọn CSS, Unicode 5.0 UTF-16, Unicode 5.0 UTF-8, SVG 1.1, Phông chữ SVG 1.1 và XHTML 1.0

ACID1

Acid1, ban đầu được gọi là Box Acid Test , là trang thử nghiệm cho các trình duyệt web. Nó được phát triển vào tháng 10 năm 1998 và rất quan trọng trong việc thiết lập khả năng tương tác cơ bản giữa các trình duyệt web, đặc biệt là đối với Cascading Style Sheets 1.0. 

Acid1 được phát triển bởi Todd Fahrner. Sau khi xem xét các thử nghiệm được phát triển bởi Braden McDaniel đã sử dụng kết xuất tham chiếu để làm rõ kết quả dự định, Fahrner đã phát triển một thử nghiệm toàn diện dẫn đến một kết quả khác. Năm 1999, thử nghiệm đã được tích hợp vào bộ thử nghiệm CSS1. 

Đến đầu năm 2008, tất cả các trình duyệt chính đã vượt qua bài kiểm tra Acid1.

Acid1 là nguồn cảm hứng cho Acid2 và Acid3.

ACID2

Acid2 là một trang thử nghiệm được WaSP xuất bản để trình bày các lỗi hiển thị trang web trong trình duyệt web và các ứng dụng khác hiển thị HTML . Nó được phát triển dựa trên Acid1 vào ngày 13 tháng 4 năm 2005. 

Acid2 kiểm tra các khía cạnh của đánh dấu HTML, kiểu dáng CSS 2.1, hình ảnh PNG và URI. Acid2 được hiển thị chính xác trong bất kỳ ứng dụng nào tuân theo thông số kỹ thuật tiêu chuẩn web.

Acid2 được thiết kế đặc biệt dành cho Microsoft Internet Explorer. Nhưng Internet Explorer đã không tuân theo các tiêu chuẩn web, nó có xu hướng hiển thị các trang web khác với các trình duyệt khác, khiến các nhà phát triển web dành thời gian để điều chỉnh các trang web. Acid2 muốn làm cho Internet Explorer tuân thủ các tiêu chuẩn web.

Vào ngày 31 tháng 10 năm 2005, Safari 2.0.2 trở thành trình duyệt đầu tiên vượt qua kiểm tra Acid2, sau đó là Opera , Konqueror , Firefox

ACID3

Acid3 là thử nghiệm web để kiểm tra trình duyệt web tuân thủ với các yếu tố khác nhau các tiêu chuẩn web hay không, đặc biệt là Document Object Model (DOM) và JavaScript.

Acid3 được phát triển từ tháng 4 năm 2007, và được phát hành vào ngày 3 tháng 3 năm 2008, nhà phát triển chính là Ian Hickson (một nhân viên của Google), là người cũng đã viết thử nghiệm Acid2. Acid2 tập trung chủ yếu vào CSS, nhưng thử nghiệm Acid3 này cũng tập trung vào các công nghệ được sử dụng trên các trang web tương tác cao đặc trưng của Web 2.0 , như ECMAScript và DOM 2 . Một vài phép thử cũng liên quan đến SVG, Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng ( XML ) và URI. Nó bao gồm một số yếu tố từ CSS2 đề xuất mà sau đó đã bị xóa trong CSS2.1.