Adress 1: 225 Broadway Suite 680 New York
Adress 2: 318/3a Trịnh Đình Trọng, Tân Phú, Hồ Chí Minh
Tổng đài miễn cước
1800 6016
Email
contact@websolutions.com.vn

Cascading Style Sheets (css) là gì? Tìm hiểu chi tiết về CSS

Cascading Style Sheets (css) là gì? Tìm hiểu chi tiết về CSS

Cascading Style Sheets (css) là gì?

Cascading Style Sheets, được gọi là CSS, là một ngôn ngữ thiết kế nhằm đơn giản hóa quá trình tạo trình bày của các trang web, là ngôn ngữ để chỉ định cách trình bày tài liệu cho người dùng. Một tài liệu là một tập hợp các thông tin được cấu trúc sử dụng một ngôn ngữ đánh dấu như HTML (HyperText Markup Language). CSS là một công nghệ nền tảng, ngày nay được sử dụng bởi hầu hết các tài liệu trên web.

Mục tiêu chính của CSS là cho phép tách các đặc điểm trình bày (định dạng) khỏi nội dung của tài liệu. Việc tách nội dung và định dạng giúp đơn giản hóa việc tạo và bảo trì tài liệu, cải thiện tính linh hoạt của bản trình bày và cho phép nhiều trang HTML chia sẻ định dạng bằng cách đặt quy tắc định dạng trong tệp bên ngoài.

Các quy tắc CSS có thể kiểm soát hầu như mọi khía cạnh của định dạng dữ liệu, bao gồm phông chữ, màu sắc, trọng lượng, khoảng cách, định vị, màu nền và hình ảnh, đặc điểm liên kết, .v.v.

CSS rất dễ học và dễ hiểu nhưng nó cung cấp khả năng kiểm soát tốt đối với việc trình bày một tài liệu HTML. Thông thường, CSS được kết hợp với các ngôn ngữ đánh dấu HTML hoặc XHTML.

Ưu điểm của CSS

  • Tiết kiệm thời gian – Bạn có thể viết CSS một lần và sau đó sử dụng lại trong nhiều trang HTML. Bạn có thể xác định một kiểu cho từng thành phần HTML và áp dụng nó cho nhiều trang web.
  • Trang tải nhanh hơn – Nếu bạn đang sử dụng CSS, bạn không cần phải viết thuộc tính thẻ HTML mỗi lần. Chỉ cần viết một quy tắc CSS của một thẻ và áp dụng nó cho tất cả các lần xuất hiện của thẻ đó. Vì vậy, ít mã hơn có nghĩa là thời gian tải xuống nhanh hơn.
  • Bảo trì dễ dàng – Để thực hiện thay đổi toàn cầu, chỉ cần thay đổi kiểu và tất cả các thành phần trong tất cả các trang web sẽ được cập nhật tự động.
  • Phong cách vượt trội so với HTML – CSS có một loạt các thuộc tính rộng hơn nhiều so với HTML, vì vậy bạn có thể cung cấp cái nhìn tốt hơn nhiều cho trang HTML so với các thuộc tính HTML.
  • Tương thích nhiều thiết bị – CSS cho phép nội dung được tối ưu hóa cho nhiều loại thiết bị. Bằng cách sử dụng cùng một tài liệu HTML, các phiên bản khác nhau của trang web có thể được trình bày cho các thiết bị cầm tay như PDA và điện thoại di động.
  • Các tiêu chuẩn web toàn cầu – Hiện tại các thuộc tính HTML đang bị phản đối và nó được khuyến nghị sử dụng CSS. Vì vậy, nên bắt đầu sử dụng CSS trong tất cả các trang HTML để làm cho chúng tương thích với các trình duyệt trong tương lai.

Hạn chế của công nghệ CSS

  • Trình duyệt phụ thuộc: Hạn chế lớn duy nhất của CSS là hiệu suất của nó phụ thuộc phần lớn vào hỗ trợ trình duyệt. Bên cạnh khả năng tương thích, tất cả các trình duyệt hoạt động khác nhau. Vì vậy, CSS cần tính đến tất cả các biến thể này. Tuy nhiên, trong trường hợp kiểu CSS không được trình duyệt hỗ trợ đầy đủ, mọi người vẫn có thể trải nghiệm các chức năng HTML. Do đó, bạn phải luôn có một HTML có cấu trúc tốt cùng với CSS.
  • Khó trang bị thêm trong các trang web cũ: Các biểu định kiểu CSS, đặc biệt là các phiên bản mới nhất, phải được tích hợp vào mã HTML ở cấp cơ sở và cũng phải tương thích với các phiên bản HTML. Trang bị thêm CSS vào các trang web cũ là một quá trình phức tạp. Có thể bạn cần phá vỡ hoàn toàn mã HTML cũ.

Như bạn có thể thấy từ những điểm trên, những lợi thế của việc phát triển CSS vượt xa những hạn chế của nó. Nó là một công cụ phát triển web rất hữu ích mà mọi lập trình viên phải thành thạo cùng với HTML.