Adress 1: 225 Broadway Suite 680 New York
Adress 2: 318/3a Trịnh Đình Trọng, Tân Phú, Hồ Chí Minh
Tổng đài miễn cước
1800 6016
Email
contact@websolutions.com.vn

Lập trình module là gì ? Tổng quan về lập trình module

Lập trình module là gì ? Tổng quan về lập trình module

Lập trình module là gì?

Một mô-đun là một đơn vị riêng biệt của phần mềm hoặc phần cứng. Các đặc điểm điển hình của các thành phần mô-đun bao gồm: tính di động – cho phép chúng được sử dụng trong nhiều hệ thống khác nhau; khả năng tương tác – cho phép chúng hoạt động với các thành phần của các hệ thống khác.

Lập trình mô-đun là quá trình phân chia một chương trình máy tính thành các chương trình con riêng biệt. Một mô-đun là một thành phần phần mềm riêng biệt. Nó thường được sử dụng trong nhiều ứng dụng và chức năng với các thành phần khác của hệ thống.

Khi tạo một hệ thống mô-đun, thay vì tạo một ứng dụng nguyên khối, một số mô-đun nhỏ hơn được viết riêng để khi kết hợp với nhau, chúng xây dựng thành một chương trình ứng dụng thực thi. Thông thường, chúng cũng được biên dịch riêng, và sau đó được liên kết bởi một trình liên kết. Điều này làm cho các hệ thống được thiết kế theo mô-đun, có thể tái sử dụng nhiều hơn so với thiết kế nguyên khối truyền thống, vì tất cả các mô-đun này sau đó có thể được sử dụng lại trong các dự án khác.

Các ngôn ngữ chính thức hỗ trợ mô-đun bao gồm AdaAlgolBlitzMaxC #ClojureCOBOLDDarteCErlangElixirFF #FortranGoHaskellIBM / 360 AssemblerIBM i Control Language ( CL), IBM RPGJavaMATLAB , ML ,Modula , Modula-2 , Modula-3NEWP , Oberon , Oberon-2 , Objective-COCamlPerl , PL / I , PureBasic , Python , Ruby , Rust , JavaScript , Visual Basic .NET và WebDNA .

Những điểm cần được quan tâm trước khi phát triển chương trình mô-đun:

  1. Hạn chế của mỗi mọi mô-đun.
  2. Một chương trình sẽ được phân vùng thành các mô-đun khác nhau.
  3. Giao tiếp giữa các mô-đun khác nhau để thực hiện đúng toàn bộ chương trình.

Ưu điểm của việc sử dụng phương pháp lập trình mô-đun:

  1. Dễ sử dụng: Cách tiếp cận này đơn giản, thay vì tập trung vào toàn bộ hàng ngàn mã dòng trong một lần, chúng ta có thể truy cập nó dưới dạng các mô-đun. Điều này cho phép dễ dàng gỡ lỗi mã và ít bị lỗi hơn.
  2. Khả năng sử dụng lại: Nó cho phép người dùng sử dụng lại chức năng với giao diện khác mà không cần làm lại toàn bộ chương trình.
  3. Dễ bảo trì: Nó giúp ít va chạm hơn tại thời điểm làm việc trên các mô-đun, giúp mọi người trong một nhóm làm việc với nhau dễ dàng hơn trên cùng một ứng dụng lớn.