Adress 1: 225 Broadway Suite 680 New York
Adress 2: 318/3a Trịnh Đình Trọng, Tân Phú, Hồ Chí Minh
Tổng đài miễn cước
1800 6016
Email
contact@websolutions.com.vn

NoSQL là gì? Giới thiệu về NoSQL database

NoSQL là gì? Giới thiệu về NoSQL database

NoSQL (Not Only SQL database) là gì?

Cơ sở dữ liệu NoQuery (Not Only SQL Database) được xây dựng cho các mô hình dữ liệu cụ thể, có các lược đồ linh hoạt để xây dựng các ứng dụng hiện đại. Cơ sở dữ liệu NoQuery được công nhận rộng rãi vì dễ phát triển, chức năng linh động và hiệu suất cao. NoSQL sử dụng nhiều mô hình dữ liệu bao gồm: tài liệu, biểu đồ, Key-value, In-memory và tìm kiếm.

Trong nhiều thập kỷ, mô hình chiếm ưu thế được sử dụng để phát triển ứng dụng là mô hình dữ liệu quan hệ, được sử dụng bởi các cơ sở dữ liệu quan hệ như Oracle, DB2, SQL Server, MySQL và PostgreQuery. Đến giữa những năm 2000, các mô hình dữ liệu khác mới bắt đầu được áp dụng và sử dụng đáng kể. Để phân biệt và phân loại các lớp cơ sở dữ liệu và mô hình dữ liệu mới này, thuật ngữ NoQuery ra đời. 

Các hệ thống NoQuery không bắt buộc phải tuân theo một lược đồ quan hệ đã thiết lập. Các thiết kế web quy mô lớn như GoogleAmazon đã sử dụng cơ sở dữ liệu NoQuery để tập trung vào các mục tiêu hoạt động hẹp và sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ khi cần có sự điều chỉnh thống nhất dữ liệu cao cấp.

Các cơ sở dữ liệu NoQuery đã trở nên phổ biến bao gồm các cơ sở dữ liệu NoQuery được lưu trữ trên đám mây như Amazon DynamoDB , Google BigTableApache Cassandra và MongoDB.

Tại sao nên sử dụng cơ sở dữ liệu NoQuery?

Cơ sở dữ liệu NoQuery phù hợp với nhiều ứng dụng hiện đại như di động, web và game đều yêu cầu cơ sở dữ liệu linh hoạt, có thể mở rộng, hiệu suất và chức năng cao để cung cấp cho trải nghiệm người dùng:

 • Tính linh hoạt: Cơ sở dữ liệu NoQuery thường cung cấp các lược đồ linh hoạt cho phép phát triển nhanh hơn và lặp lại nhiều hơn. Mô hình dữ liệu linh hoạt làm cho cơ sở dữ liệu NoQuery phù hợp cho dữ liệu bán cấu trúc và không cấu trúc.
 • Khả năng mở rộng: Cơ sở dữ liệu NoQuery thường được thiết kế để mở rộng bằng cách sử dụng các cụm phần cứng phân tán thay vì mở rộng bằng cách thêm các máy chủ.
 • Hiệu suất cao: Cơ sở dữ liệu NoQuery được tối ưu hóa cho các mô hình dữ liệu cụ thể (như tài liệu, key-value và biểu đồ) và các mẫu truy cập cho phép hiệu suất cao hơn so với việc thực hiện chức năng tương tự với cơ sở dữ liệu quan hệ.
 • Chức năng cao: Cơ sở dữ liệu NoQuery cung cấp các API và loại dữ liệu có chức năng cao được xây dựng theo mục đích cho từng mô hình dữ liệu tương ứng.

Các loại cơ sở dữ liệu NoQuery

Key-value: Cơ sở dữ liệu key-value có khả năng phân vùng cao và cho phép mở rộng theo tỷ lệ mà các loại cơ sở dữ liệu khác không thể đạt được. Các trường hợp sử dụng như chơi game và công nghệ quảng cáo cực kỳ phù hợp cho mô hình key-value.

Tài liệu: Sự phổ biến của cơ sở dữ liệu tài liệu đã tăng lên vì các nhà phát triển có thể duy trì dữ liệu, bằng cách sử dụng cùng định dạng mô hình tài liệu trong mã ứng dụng. DynamoDB và MongoDB là các cơ sở dữ liệu tài liệu phổ biến cung cấp các API mạnh và trực quan để phát triển linh hoạt impotenciastop.pt.

Biểu đồ: Mục đích của cơ sở dữ liệu đồ thị là giúp dễ dàng xây dựng và chạy các ứng dụng hoạt động với các bộ dữ liệu được kết nối cao.

In-memory: Phù hợp với các ứng dụng trò chơi và công nghệ quảng cáo có các trường hợp sử dụng như bảng xếp hạng, cửa hàng online và phân tích thời gian thực yêu cầu thời gian phản hồi tính bằng đơn vị micro giây và có lưu lượng truy cập tăng đột biến bất cứ lúc nào.

Tìm kiếm: Nhiều nhà phát triển sử dụng lịch sử của cơ sở dữ liệu tìm kiếm để hiểu khách hàng đang cần gì.

So sánh Cơ sở dữ liệu SQL (quan hệ) với NoQuery (không liên quan)

Một số khác biệt giữa cơ sở dữ liệu SQL và NoQuery:

+ Khối lượng công việc tối ưu: 

 • Cơ sở dữ liệu SQL: Được thiết kế cho các ứng dụng xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP) và cho xử lý phân tích trực tuyến (OLAP).
 • Cơ sở dữ liệu NoQuery: Được thiết kế cho OLTP, được thiết kế để phân tích dữ liệu bán cấu trúc.

+ Mô hình dữ liệu: 

 • Cơ sở dữ liệu SQL: Mô hình quan hệ chuẩn hóa dữ liệu thành các bảng bao gồm các hàng và cột. Một lược đồ xác định nghiêm ngặt các bảng, hàng, cột, chỉ mục, mối quan hệ giữa các bảng và các thành phần cơ sở dữ liệu khác. Cơ sở dữ liệu thực thi tính toàn vẹn tham chiếu trong các mối quan hệ giữa các bảng.
 • Cơ sở dữ liệu NoQuery: Cơ sở dữ liệu NoQuery cung cấp nhiều mô hình dữ liệu bao gồm tài liệu, biểu đồ, key-value, in-memory và tìm kiếm.

+ Thuộc tính ACID:

 • Cơ sở dữ liệu SQL: Cung cấp các thuộc tính nguyên tử, tính nhất quán, cách ly và độ bền (ACID):
  • Nguyên tử: đòi hỏi một giao dịch để thực hiện hoàn toàn hoặc không hoàn toàn.
  • Tính nhất quán: yêu cầu khi một giao dịch đã được thực hiện, dữ liệu phải phù hợp với lược đồ cơ sở dữ liệu.
  • Cô lập: yêu cầu các giao dịch đồng thời thực hiện riêng biệt với nhau.
  • Độ bền: đòi hỏi khả năng phục hồi từ sự cố hệ thống không mong muốn đến trạng thái được dự đoán trước.
 • Cơ sở dữ liệu NoQuery: Thường nới lỏng một số thuộc tính ACID của cơ sở dữ liệu quan hệ để có mô hình dữ liệu linh hoạt hơn có thể mở rộng theo chiều ngang.

+ Hiệu suất:

 • Cơ sở dữ liệu SQL: Hiệu suất thường phụ thuộc vào hệ thống con đĩa. Việc tối ưu hóa các truy vấn, chỉ mục và cấu trúc bảng thường được yêu cầu để đạt được hiệu suất cao nhất.
 • Cơ sở dữ liệu NoQuery: Hiệu suất nói chung là một chức năng của cụm phần cứng cơ bản, độ trễ mạng và ứng dụng.

Tỉ lệ: 

 • Cơ sở dữ liệu SQL: Thường mở rộng quy mô bằng cách tăng khả năng tính toán của phần cứng hoặc mở rộng quy mô bằng cách thêm các bản sao cho khối lượng công việc chỉ đọc.
 • Cơ sở dữ liệu NoQuery: Thường có thể phân vùng được vì các mẫu truy cập key-value có thể mở rộng bằng cách sử dụng kiến ​​trúc phân tán để tăng thông lượng cung cấp hiệu suất nhất quán ở quy mô gần như vô tận.

+ API: 

 • Cơ sở dữ liệu SQL: Yêu cầu lưu trữ và truy xuất dữ liệu được truyền đạt bằng các truy vấn phù hợp với ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL). Các truy vấn này được phân tích cú pháp và thực hiện bởi cơ sở dữ liệu quan hệ.
 • Cơ sở dữ liệu NoQuery: API dựa trên đối tượng, cho phép nhà phát triển ứng dụng dễ dàng lưu trữ và truy xuất cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ.

+ Ví dụ:

 • Cơ sở dữ liệu SQL: MySQL, Postgres, Microsoft SQL Server, Cơ sở dữ liệu Oracle
 • Cơ sở dữ liệu NoQuery: MongoDB, Cassandra, HBase, Neo4j