Adress 1: 225 Broadway Suite 680 New York
Adress 2: 318/3a Trịnh Đình Trọng, Tân Phú, Hồ Chí Minh
Tổng đài miễn cước
0886.02.02.02
Email
contact@websolutions.com.vn

Website cần những tiêu chuẩn gì ?

Website cần những tiêu chuẩn gì ?

Các tiêu chuẩn website là gì?

Các tiêu chuẩn website được thiết kế cẩn thận để mang lại lợi ích lớn nhất cho số lượng người dùng web, trong khi vẫn đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài của bất kỳ tài liệu nào được công bố trên web. Thiết kế và xây dựng với các tiêu chuẩn này giúp đơn giản hóa và giảm chi phí sản xuất, đồng thời các trang web có thể truy cập được cho nhiều người hơn và nhiều loại thiết bị Internet hơn. Các trang web được phát triển theo các tiêu chuẩn này sẽ tiếp tục hoạt động chính xác khi các trình duyệt máy tính phát triển và khi các thiết bị Internet mới xuất hiện.

Website cần những tiêu chuẩn gì?

HTML – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản

HTML là ngôn ngữ xuất bản của World Wide Web được phát triển bởi Tim Berners-Lee khi còn ở CERN. HTML đã được phát triển cho tất cả các loại thiết bị đều có thể sử dụng thông tin trên web: PC, điện thoại di động, thiết bị cầm tay, v.v. HTML đã được mở rộng theo nhiều cách kể từ khi phát hành.

XML 1.0 – Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng

XML là ngôn ngữ xuất bản như HTML, nhưng thay vì có một bộ phần tử cố định, nó cho phép bạn xác định ngôn ngữ riêng – hoặc sử dụng một bộ do người khác tạo. Một số ứng dụng của XML, như XHTML và MathML, theo Khuyến nghị của W3C.

Các tiêu chuẩn của XML chẳng hạn như CSS và XSL, cung cấp nhiều tùy chọn để chỉ định cách các phần tử XML được hiển thị. Hỗ trợ tuân thủ tiêu chuẩn để hiển thị XML rất nhiều trong các trình duyệt. XML chủ yếu được sử dụng cho giao tiếp giữa các máy với nhau.

XHTML – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản mở rộng

XHTML 1.0 là một định dạng lại HTML dưới dạng một ứng dụng XML. XHTML 1.0 có thể được xem là có ý thức hệ từ HTML 4.01 và nghiêm ngặt hơn về mặt kỹ thuật vì ảnh hưởng của XML.

XHTML sẽ hiển thị trong trình duyệt giống hệt với HTML tương đương. Bạn có thể muốn sử dụng XHTML nếu cần xử lý lại nội dung. Các quy tắc cú pháp chặt chẽ hơn của XML giúp việc xử lý XHTML tự động dễ dàng hơn nhiều so với HTML thông thường.

CSS – Biểu định kiểu xếp chồng

Cascading Style Sheets (CSS) là một cơ chế để thay đổi giao diện của các phần tử HTML hoặc XML, bằng cách gán kiểu cho các phần tử.

Biểu định kiểu có thể được sử dụng để xác định nhất quán diện mạo của toàn bộ trang web. Sau khi giới thiệu CSS, W3C khuyến nghị các tính năng dành riêng cho bố cục trong HTML được loại bỏ và thay thế bằng các bảng định kiểu, tạo ra một World Wide Web đơn giản và có cấu trúc hơn.

WCAG 2.0 – Nguyên tắc truy cập nội dung web

“Nguyên tắc truy cập nội dung web (WCAG) 2.0 xác định cách làm cho nội dung web dễ tiếp cận hơn với tất cả người dùng. Khả năng truy cập bao gồm thị giác, thính giác, thể chất, lời nói, nhận thức, ngôn ngữ..vv… Những hướng dẫn này bao gồm nhiều vấn đề khác nhau và làm cho nội dung web trở nên hữu dụng hơn và cải thiện khả năng sử dụng.

Những lợi thế của việc sử dụng các tiêu chuẩn web là gì?

Hầu hết các tiêu chuẩn web thường được thiết kế với tính tương thích tiến và lùi – dữ liệu sử dụng các phiên bản cũ sẽ tiếp tục hoạt động trong các trình duyệt mới và ngược lại. Thiết kế website tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn web sẽ có các lợi thế sau đây:

  • Tài liệu dễ dàng được chuyển đổi sang các định dạng khác, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu hoặc tài liệu Word. Điều này cho phép sử dụng linh hoạt hơn thông tin.
  • Tầm nhìn rộng hơn trong các tìm kiếm trên web. Thông tin cấu trúc có trong các tài liệu tuân thủ giúp công cụ tìm kiếm dễ dàng truy cập và đánh giá thông tin trong các tài liệu đó và được lập chỉ mục chính xác hơn.
  • Khả năng truy cập là một điều quan trọng, đặc biệt là HTML.
  • Các tiêu chuẩn web cung cấp một bộ quy tắc mà mọi nhà thiết kế web có thể tuân theo.